fbpx

Alle informatie over mensgericht verandermanagement

De informatie in de Kennisbank is vooral bedoeld voor zelfstudie. We geven eerst basis informatie en vervolgens verdieping.

De essentie

Verandermanagement gaat over het begeleiden van veranderingen in organisaties. Preciezer gezegd: over het begeleiden van mensen om te veranderen. Is daar begeleiding bij nodig? Jazeker, want veranderen betekent loslaten van vertrouwde gewoontes en aanleren van nieuwe gewoontes. Dat is voor niemand makkelijk. De essentie van verandermanagement is dan ook om het voor de betrokken mensen zo makkelijk mogelijk te maken om te veranderen. Dat doe je door inzicht te geven, begrip te kweken en hen te betrekken bij de beslissingen over de veranderingen en het veranderproces.

Hoe pas je het toe?

Verandermanagement draait om vier soorten handelingen: onderzoeken (de huidige situatie en welke veranderingen daarin gewenst zijn), overleggen (met betrokkenen over hun mening en hun bijdrage), communiceren (zodat iedereen de veranderaanpak en het veranderproces begrijpt) en faciliteren (van acties die uiteindelijke tot de gewenste veranderingen moeten leiden). De tweede handeling (overleggen) wordt door de initiatiefnemers helaas vaak overgeslagen, waardoor later het faciliteren moeizamer verloopt en minder succesvol is.

Begrippen

Een belangrijk begrip bij verandermanagement is 'veranderaanpak'. De veranderaanpak heeft een grote invloed op de invulling van het verandermanagement. De veranderaanpak weerspiegelt de denkwijze van de initiatiefnemers. Het is de aanpak, waarmee zij denken de gewenste veranderingen te kunnen realiseren. Er  worden zes verschillende veranderaanpakken onderscheiden: met dwang, planmatig, door onderhandeling, lerend, samenwerkend en organisch (Leren Veranderen, de Caluwe en Vermaak, 1999).

Literatuur

Er is veel geschreven over verandermanagement, zowel in het Nederlands als in het Engels. Waar vroeger de literatuur vooral over planmatig veranderen in bedrijven ging, gaat het tegenwoordig vooral over procesmatig veranderen in profit en non-profit organisaties. In toenemende mate is er aandacht voor psychologie en gedragskunde. Wij maken veel gebruik van Leren Veranderen (de Caluwe en Vermaak, 1999), Systemisch transitiemanagement (Thiecke en van der Zeeuw, 2013), Waarderend veranderen (Tjepkema, Verheijen en Kabalt, 2016), Theaterinterventies (Oostra en Devilee, 2012) en het Etceteraprincipe (Homan, 2013).