fbpx
dilemma-wegwijzer

Externe veranderingen
Organisaties zijn volop in beweging om daarmee te anticiperen op een snel veranderende omgeving  En jij wordt daarin meegenomen.

Ervaar je dat als een dilemma, omdat je je niet erg kunt vinden in die verandering? Voel je je verandermoe, machteloos of gefrustreerd door de wijze waarop die verandering wordt vormgegeven?
Je bent zeker niet de enige, die dit zo ervaart! Vaak horen we:

 • “Dit is al de zoveelste reorganisatie, terwijl we de vorige nog niet eens goed hebben afgerond"
 • "Het lijkt er sterk op, dat men niet begrijpt dat die veranderingen zo niet gaan werken"
 • “Voorheen ging ik nog wel naar meetings om mee te denken met het proces, maar goede ideeën worden niet meegenomen"
 • “Ik krijg mijn mensen hierin nooit mee op deze wijze”
 • “Het kost mij en mijn collega's alle plezier in ons werk en levert alleen maar negatieve energie op”

We kunnen deze opmerkingen en ervaringen heel goed plaatsen. Veel managers en organisaties lijken moeite te hebben om duidelijk te zijn, naar hun mensen te luisteren, consequent te zijn, transparant te zijn, voldoende rekening te houden met de dagelijkse realiteit. Een realiteit waar jij vanuit jouw functie en ervaring wél goed zicht op hebt.

Je wilt je daar niet zonder meer aan overgeven. Je wilt invloed hebben op het gedrag en de aanpak van je managers en je organisatie. Zelf ideeën inbrengen. Gehoord worden.

In deze training ga je aan de slag om. effectiever te leren omgaan met een veranderproces. Een goede gesprekspartner te worden van het senior management. Om - samen met collega’s - invloed uit te oefenen op je organisatie en het veranderproces.
Om je collega’s en medewerkers mee te krijgen in die verandering. En om meer voldoening, resultaat én energie uit de organisatieontwikkeling te halen!

Persoonlijke kracht

In deze training krijg je, in het kader van de verandering in jouw organisatie, inzicht in jouw persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden, je gedrag en stijl en de manieren om die te benutten om invloed uit te oefenen.  De focus ligt in het benutten van mogelijkheden om

 • krachtiger om te kunnen gaan met verschillende situaties
 • Je energie in te zetten voor de juiste zaken
 • anderen te overtuigen van jouw ideeën en voorstellen
 • Invloed te hebben op en in situaties
 • medewerkers en collega’s te kunnen motiveren
 • beter samen te werken


Voor wie is deze training?
Voor teamleiders, projectmanagers en senior professionals,

 • die sterker willen worden in het verandertraject en concrete tools willen krijgen om ook daadwerkelijk zaken anders te laten verlopen.
 • die zich niet meer gefrustreerd en machteloos willen voelen.
 • die willen leren hoe ze meer invloed te kunnen hebben op zaken die ze willen veranderen.
 • die willen leren hoe ze hun eigen gedrag kunnen omzetten in effectiever gedrag waarmee ze recht doen aan zichzelf en tegelijkertijd meer grip hebben op veranderingen.


Jouw Resultaat
In deze training word jij flexibeler, tactischer en daarmee krachtiger in het proces van de verandering waar jij mee te maken hebt.

Concrete resultaten zijn

 • Handvatten om daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen op een verandertraject
 • Specifiek kunnen benoemen wat niet goed gaat en concreet kunnen maken hoe zaken anders en beter kunnen verlopen.
 • Meer energie en voldoening over jouw rol binnen het verandertraject
 • Zicht op eigen kwaliteiten en mogelijkheden
 • Zicht op aanknopingspunten voor beïnvloeding
 • Zicht op kansen die veranderingen bieden
 • Een effectieve aanpak kunnen kiezen in verschillende situaties

 

Aanpak training

 • In de training zijn deze spreuken leidraad voor het programma:

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”

“Accepteer wat je niet kunt veranderen, maar verander wat niet acceptabel is”

 • Het programma wordt altijd afgestemd op de specifieke vragen van de deelnemers.
  Voorafgaand aan de training word je daarom gevraagd een korte vragenlijst in te vullen.
 • Praktisch aan de slag met je eigen organisatie en veranderproces. Er wordt veel aandacht besteed aan het uitwisselen van ervaringen. Leren van elkaar.
 • Wat je leert ga je meteen toepassen.
 • Kleine groepen, dus veel aandacht voor jouw vragen en wensen

 

Groepsgrootte maximaal 10
Deelnemers profit en non-profit (gemengd)
Duur 2 hele dagen, met 2 weken daartussen
Tijd vrijdagmorgen, van 9.30 - 12.30
Data 2021  2 en 16 april, 11 en 25 juni, 24 sep en 8 okt, 19 nov en 3 dec
Locaties Amsterdam, Amersfoort, Rotterdam, Assen, Apeldoorn, Eindhoven
Trainer Lizelotte Wijn-van der Spek
Kosten €  950,= p.p. excl. BTW
Studielast  1 ECTS