Mensen meenemen

In de training mensen meenemen  leer je hoe je collega's, medewerkers of managers kunt meenemen in een veranderproces, ook als ze daar skeptisch tegenover staan. Je leert om aan te sluiten bij hun perspectief, vertrouwen op te bouwen, hen te betrekken bij het proces en hen zo geleidelijk aan te motiveren om te gaan bewegen.

Dit vraagt ook van jou het nodige. Je leert om niet te redeneren vanuit je eigen visie, maar om aan te sluiten bij andermans belang. Door zelf een andere aanpak te hanteren krijg je anderen in beweging.

 

Inhoud

De training volgt de methodiek van aansluiten, meebewegen en ombuigen. Deze drie vaardigheden leveren samen een krachtig resultaat op.

 

  • je leert aan te sluiten bij mensen door hun reacties serieus te nemen. Door open te staan voor hun belangen en zorgen. Je oefent in het actief luisteren, aandacht schenken aan gevoelens en het aangaan van een dialoog. Zo leer je vertrouwen op te bouwen of te versterken.

 

  • je leert mee te bewegen met de zorgen en bezwaren die mensen hebben, hen het gevoel te geven dat ze gehoord worden. Je oefent in het wisselen van perspectief, om hun kant van de zaak te bekijken. Je oefent om tijd en ruimte te creëren om verschillende meningen en visies naast elkaar te leggen.
  • Je leert hoe je de houding van mensen kunt ombuigen van negatief naar positief. Hoe je hen in beweging kunt krijgen. Door eerlijk en consequent te zijn over wat verloren gaat en waar nieuwe kansen ontstaan. Je oefent enerzijds in het kunnen omgaan met emotie en rouw, zorgen en weerstand en anderzijds met de techniek van het omdenken, het laten zien van kansen.

 

In deze training maak je kennis met diverse werkvormen uit het theater om beweging te creeren en van perspectief te kunnen wisselen. Je gaat fysiek bewegen, samen met anderen, om los te komen van comfortzones en om verrassingseffecten te bereiken. Je zoekt het ongewone op, omdat daar onvermoede mogelijkheden liggen.

 

Theoretisch kader

We gebruiken high impact interventies en baseren ons op de theorie van de Bono, van Setten en Soeterbroek, gebruiken Theory U en zetten technieken in van het NLP, van Aikido en van de theaterwereld.

 

Resultaat

Met deze training profileer je je als inspirator binnen je organisatie. Als iemand die anderen begrijpt en toch niet overal in meegaat. Waar goed mee te praten valt. Je wekt vertrouwen en bent daarom van grote waarde voor je organisatie.

 

Groepsgrootte maximaal 10
Deelnemers profit en non-profit (gemengd)
Duur 1,5 dag, over een periode van 1 maand
On-the-job begeleiding 2 uur
Startdata 15 maart 2019, 14 juni 2019, 4 oktober 2019
Locaties Amsterdam, Amersfoort, Rotterdam, Assen, Eindhoven, Apeldoorn
Trainer/opleider Marck Oostra
Kosten €  750,= p.p. excl. BTW
Studielast 1 ECTS

Meld je nu aan!