fbpx

Analyseren en concretiseren

In de training analyseren en concretiseren leer je om vaart te brengen in organisatieverandering door een heldere analyse te maken van organisatiebehoeften. Op basis daarvan formuleer of herformuleer je een verandertraject.

Je schept duidelijkheid en bent daarmee van grote waarde voor je organisatie.

 

Aan het eind van deze training heb je een scherp beeld van de veranderdoelen op organisatieniveau en kan je deze concreet doorvertalen naar lagere niveaus. Je kan een verandertraject schetsen, waar iedereen de logica van herkent. Je kan vage formuleringen vervangen door heldere en eenduidige uitspraken.

 

Inhoud

Tijdens de training verdiep je je in de wensen voor de ontwikkeling van je organisatie en legt het verband met gewenste veranderingen en beoogde interventies.

Je kijkt kritisch naar de mate waarin de organisatiedoelen ook concreet zijn doorvertaald naar lagere niveaus. Je analyseert oorzaak en gevolg relaties. Kijkt naar de helderheid en eenduidigheid van formuleringen. Je formuleert betere beschrijvingen of vult ontbrekende stappen in waar nodig. Het resultaat is een logisch en helder geformuleerd verandertraject.

Je leert om:

- organisatiebehoeften te vertalen in concrete verbeterdoelen

- verbeterdoelen voor de hele organisatie door te vertalen naar doelen per organisatieonderdeel 

- de gewenste veranderingen te bepalen, die nodig zijn om de verbeterdoelen te behalen

- de interventies te formuleren, die nodig zijn om de gewenste veranderingen te bereiken

- in een verandertraject onduidelijkheden te onderkennen en daar oplossingen voor te formuleren.

 

Maar in de training analyseer je niet alleen,  je gaat er ook over in gesprek met het (senior) management.

Je bespreekt de veranderplannen en de mate waarin er binnen de organisatie behoefte bestaat aan verheldering. Je doet suggesties om onduidelijkheden op te lossen. Je draagt bij aan formuleringen waarin iedereen zich kan herkennen. Zo ontstaat een dialoog tussen jou en je management over het verandertraject. Dit vergroot je inzicht in de organisatie en de aansturing daarvan.

 

Theoretisch kader

We gebruiken bronnen als Harrison (Key role mapping), Choosing Change (Mc Farland, Goldsworthy), Scharmer (Theory U), gaan in op systemisch denken en gebruiken modellen als het transitiemodel van Bridges.

 

Resultaat

Met deze training kan je jezelf in je organisatie profileren als een deskundig en scherp analist wiens bijdrage een positief effect heeft op de acceptatie en het verloop van het verandertraject. Als een serieuze gesprekspartner van je (senior) management.

 

Groepsgroottemaximaal 10
Deelnemersprofit en non-profit (gemengd)
Duur1,5 dag, over een periode van 1 maand
On-the-job begeleiding2 uur
Startdata8 november 2019, 14 februari 2020
LocatiesAmsterdam, Amersfoort, Rotterdam, Assen, Apeldoorn, Eindhoven
Trainer/opleiderLouise Arnold Bik
Kosten€  750,= p.p. excl. BTW
Studielast 1 ECTS

 

Nu aanmelden