fbpx

Al doende leren

Wij geloven, dat je het meeste leert van je eigen ervaringen. Dat je het meeste begrijpt, het meeste onthoudt en het meeste kunt hergebruiken, als je het zelf ervaren hebt. Het bekende leermodel 70-20-10 van Jennings stelt dat je 70% leert van je eigen ervaringen, 20% van het samenwerken met anderen en 10% door het bestuderen van theorie. Hoewel daar ook wel kritiek op is, geloven wij wel dat je het meest leert van je eigen ervaringen. Dat hebben wij zelf ook gemerkt. En als je die ervaringen laat voorafgaan door een goede voorbereiding is het leereffect nog veel groter.

Zo hebben wij onze opleidingen en trainingen dan ook opgezet: een korte, goede voorbereiding en daarna zelf ervaringen opdoen. Elke maand nieuwe ervaringen, steeds goed voorbereid. De voorbereiding doen we in één intensieve dag, aan het begin van elke maand, met de opleider en de andere cursisten. De ervaringen doe je daarna zelf op door elke week een andere oefening uit te voeren. Je begint met oefeningen op bekend terrein: vragen stellen, luisteren en afstemmen. Naarmate je begrip groeit ga je andere vaardigheden toepassen op mogelijk onbekender terrein: mensen meenemen, experimenteren, omdenken. Aan het eind van de maand evalueer je je ervaringen, met je opleider en medecursisten. En vergroot je je inzicht in wat er gebeurde en wat dat betekende.

Met het uitvoeren van oefeningen vergroot je je vaardigheden. Dat doen we bewust. Je hebt veel vaardigheden nodig voor verandermanagement. Waarom? Omdat verandermanagement zich afspeelt in de praktijk. Die altijd weer anders is. En die ook altijd weer anders uitpakt dan je verwacht. Als verandermanager moet je onverwachtse situaties aankunnen. En dan moet je vaardig zijn. Je moet kunnen zien wat er gebeurt, op een goede manier kunnen reageren, mensen kunnen meekrijgen in nieuwe initiatieven.

In onze opleidingen leggen we dus niet het accent op het kennen van de theorie, maar op het toepassen ervan. We leren je niet om met oplossingen te komen, maar om oplossingen zelf te kunnen vinden. Als het om organisatieverandering gaat, om mensen meekrijgen, dan vind je oplossingen niet in een boek, maar alleen in de praktijk. Het gaat nooit om mensen, in een bepaalde situatie. Het gaat om die mensen, in die situatie. Theorie is in onze ogen dus een aanvulling op vaardigheden. Essentieel, maar niet de kern. Onze opleidingen en trainingen zijn dus geen masterclasses over theorie en modellen, maar gaan over praktijksituaties en hoe je daar mee kunt omgaan.

Tijdens de opleiding ga je aan de slag in je eigen organisatie in de rol van veranderadviseur of verandermanager. Als je daarnaast ook je gewone werk doet moet je rekenen op een dag in de week, dat je als verandermanager actief bent. Omdat je een opleiding volgt accepteren je collega's en managers dat ook van je.  Je gaat aan de slag met ‘real-life’ situaties, waar jijzelf, je collega’s en je managers mee te maken hebben. Dat is niet de makkelijkste, maar wel de snelste en de meest effectieve weg. Je leert van succes en van mislukking. Van successen krijg je energie, van schade en schande word je wijs!

 

Wij veranderen jou, niet je organisatie

Onze trainingen en opleidingen gaan over complexe onderwerpen: organisatieontwikkeling, verandermanagement, houding en gedrag, samenwerking, leerprocessen, cultuur. En je gaat met elk onderwerp slechts één maand aan de slag. We verwachten dan ook niet dat je na die maand al grote veranderingen voor elkaar hebt gekregen. Ook als je een opleiding volgt van een paar maanden is dat nog steeds een relatief korte periode in vergelijking met de lange tijd waarin bestaande patronen en gedragingen zijn gevormd. Je training en opleiding bereidt je er dus niet op voor om je organisatie te veranderen. Nee, je training en opleiding is ervoor bedoeld, dat jij verandert. En dat je leert om anderen ook te laten veranderen. We helpen je op weg met nieuwe inzichten, nieuwe aanpakken, nieuwe technieken. En we leren je hoe je die ook kunt inzetten in je organisatie. Zo leggen wij de basis voor jouw verandering en leg jij de basis voor verandering bij anderen.

 

Jij staat centraal in onze opleidingen

Wij geloven dat iedere professional, ongeacht functie of opleiding, kan bijdragen aan organisatie verandering. Dat de organisatie daar sterker van wordt. Dus sta jij. de mid-career professional met je eigen vakmanschap, voor ons centraal. Jouw persoonlijkheid, denkwijze, ervaring, gedrag, vragen zijn voor ons het uitgangspunt. Jij gaat aan de slag, zoals je bent. Wij sluiten aan bij jou en laten je nieuwe werelden en nieuwe inzichten ontdekken, nieuwe vaardigheden leren. We stimuleren je om het beste uit jezelf te halen. We maken iets bij je los. Je bent een ander mens na onze training of opleiding. Om jou alle aandacht te kunnen geven, werken wij uitsluitend met kleine groepen.

 

We willen je inspireren

Wij willen je inspireren, omdat wij geloven dat energie en enthousiasme krachtige motors van verandering zijn. Onze opleiders zijn inspirerend, we hopen jou te inspireren en we zullen jouw eigen mogelijkheden versterken om anderen te inspireren. We laten je kennismaken met werkvormen, die beweging veroorzaken en met technieken die energie en enthousiasme opwekken.

 

Opleidingsmethodiek

• Interactief (de deelnemers hebben een actieve rol)
• Ervaringsleren (de opleiding wordt qua inhoud en diepgang afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van de cursist)
• Leermodel 70:20:10 van Jennings (70% van het leren vindt plaats door toepassing, 20% door interactie, 10% door kennisoverdracht)

 

Ondersteunend materiaal

  • Een uitgebreide set aan oefeningen en werkvormen
  • Uitgebreide uitleg over de theorie achter de oefeningen
  • De reader "Indirect veranderen"
  • Diverse modellen en praktijkcases

Al het ondersteunend materiaal wordt digitaal verstrekt.

 

Overige aandachtspunten

Waar mogelijk organiseren we de centrale bijeenkomsten bij de organisaties van de deelnemers, om meerdere organisaties te kunnen ervaren en zo je organisatiebewustzijn te vergroten.