fbpx

Verandermanagement, het begeleiden van veranderingen in organisaties, vereist drie dingen:

 • een brede kennis (o.a. organisatiekunde, communicatiekunde, gedragskunde en veranderkunde)
 • praktische vaardigheden (o.a. observeren, analyseren, luisteren, duiden, meervoudig denken, ingaan op gevoelens, adviseren)
 • inlevingsvermogen (in mensen en hun verschillende manieren van denken)

Daarom zijn onze opleidingen zowel breed als diep als mensgericht.

Breed

 

 

Diep

Verandermanagement leer je in de praktijk. Precies daarom ligt het accent tijdens de opleiding niet op het kennen van de theorie maar op het toepassen ervan. Daarom nemen we zeer ruim de tijd om te oefenen met het versterken van je vaardigheden om:

 • te observeren, te luisteren, te enthousiasmeren en organisaties in kaart te brengen. En behandelen we de bijbehorende technieken als stakeholdersanalyse, speelveldanalyse, open space meetings, appreciative inquiry en change canvas;
 • observaties en signalen betekenis te geven zoals analyseren en taal en fases te herkennen. En gaan aan de slag met relevante technieken als story telling, mentale modellen en causale diagrammen;
 • passende interventies te kiezen, in te passen en te ontwerpen en de juiste werkvormen te kiezen. We leren je theaterinterventies en het toepassen van de interventiedriehoek;
 • het leren in de organisatie te versterken door technieken als impactanalyse en feedback.

Met deze bagage op zak begint voor jou een enerverende reis. Samen met 5 inspirerende reisleiders in zes maanden tijd op weg naar je doel: een krachtige en onderscheidende verandermanager zijn. We nodigen je uit te lezen hoe wij dat vormgeven.

 

Daadwerkelijk zelfverdieping realiseren en doorslaggevende vaardigheden toepassen kost tijd en veel oefening. Dat is de reden dat het didactisch concept van de opleiding bestaat uit ‘leren in de praktijk’ en leren door de inzet van meerdere specialistische docenten.

Tijdens de opleiding functioneer je dan ook als verandermanager, naast je reguliere werk. Je verdiept je in concrete veranderopgaven in je eigen organisatie. Dit betekent dubbel rendement: je werkgever doet er zijn voordeel mee maar jijzelf natuurlijk ook. Tijdens het tweede deel van de opleiding is er iedere maand één intensieve voorbereidingsdag, samen met de andere deelnemers en de docenten. Om vervolgens zelf steeds weer in de praktijk aan de slag te gaan en ervaringen op te doen. Aan het eind van de maand evalueer jij je ervaringen met je docenten en de andere deelnemers. Effectief ervaringsgericht leren dus, waarbij je intensief begeleid wordt door inspirerende docenten met veel praktijkervaring en ieder zijn of haar eigen stijl.

 

Na deze opleiding ben jij een krachtige en onderscheidend verandermanager. Thuis in de theorie en vooral zeer vaardig in de praktijk. We nodigen je uit je bij ons aan te sluiten: voel je welkom!

Mensgericht

Mensgericht verandermanagement gaat in tegenstelling tot traditioneel verandermanagement veel dieper in op de mensen en hun visies. Daaruit ontstaat de dynamiek die het vliegwiel vormt van de verandering. Er is daarom in de opleiding veel aandacht voor de sociale psychologie en gedrag. Je gaat het belang zien en ervaren om mensen als bron van creatieve ideeën en gedachten deel te maken van het proces van verandering.

 

Natuurlijk ontvang je alle kennis en kunde over het vak. Maar we gaan veel verder en dieper. We maken van jou een verandermanager die is opgeleid om het vak uit te voeren in een stijl die past bij wie je bent. Je kracht en onderscheid wordt ook vormgegeven door veel aandacht te besteden aan hoe je mensen gemotiveerd in beweging krijgt.

 

Jouw reis

Als verandermanager moet jij de verandering in de organisatie vooral goed kunnen uitleggen en begeleiden: mensenwerk dus! En ervoor zorgen dat mensen de noodzaak van de verandering begrijpen, meehelpen aan oplossingen en het proces daadwerkelijk gaan ondersteunen en omarmen.

 

Juist zij moeten het vliegwiel en de ambassadeur van de verandering worden. Dit vormt strategisch een zeer solide basis onder het veranderproces. In succesvolle verandertrajecten is deze mensgerichte aanpak steevast herkenbaar. Internationaal bekende methodes als Lean Management, Theory U en ADKAR zijn er volledig op gebaseerd.

 

De oplossing hoe mensgericht verandermanagement te realiseren ligt opgesloten in het curriculum van de opleiding. De hoofdlijnen en kenmerken van de oplossingen zijn:

 • Zelfinzicht en verdieping

Mensgericht verandermanagement vraagt om diepgaand zelfinzicht. Van daaruit ontwikkel jij je eigen stijl. Dagelijks ervaren wij dat werken vanuit je natuurlijke stijl, betekent werken vanuit je hart. En dat blijft niet onopgemerkt. Het geeft vertrouwen en een grote meerwaarde bij het verbinden met mensen in de verandering. Werken vanuit je hart betekent jezelf kunnen zijn. En dat is fijn werken. Plus dat je energie en aandacht maximaal gericht kan zijn op het proces van verandering.

 

 • De interactie en creatieve ideeën

Mensen in beweging krijgen! Daarvoor is interactie en betrokkenheid nodig. We besteden veel aandacht aan hoe je mensen motiveert. Mensgericht verandermanagement gaat vooral over het creëren van de juiste omstandigheden die tot verandering leiden.

 

Je gaat het belang zien en ervaren om mensen als bron van creatieve ideeën en gedachten deel te laten uitmaken van het veranderproces. En dat is maatwerk want: geen mens is gelijk. We leren jou heel concreet deze verscheidenheid en eigenheid per individu in te zien, ermee om te gaan en het inzetten als hefboom van verandering. Ook krijg je diepgaand inzicht hoe je bijvoorbeeld omgaat met verschillende visies en belangen van mensen in een organisatie. Dat vraagt om kennis van het gedrag van mensen en de onderstromen in een organisatie. Maar ook om vaardigheden hoe nieuw gedrag te stimuleren en constructief te zoeken naar win-win situaties in alle fases van het proces.  Zo ontstaat er dynamiek, positieve energie en enthousiasme.

Mensgericht veranderen

Elk van de vier richtingen vraagt om andere vaardigheden: analyseren en concretiseren, communiceren en inspireren, meenemen en enthousiasmeren, experimenteren en leren.
En voor het initiëren en borgen van die omstandigheden zijn ook twee faciliterende vaardigheden vereist:

 • waarderen: denken vanuit kracht en mogelijkheden en niet uitsluitend vanuit problemen en onvolkomenheden
 • leiderschap: het goede voorbeeld geven, mensen kunnen laten groeien, open kunnen staan voor kritiek, flexibiliteit kunnen tonen

Dat 'tegelijk werken in vier richtingen' is voor elke nieuwe situatie weer aan de orde. Mensgericht veranderen is ook situationeel veranderen.

Nu klinkt dat zwaarder dan het in werkelijkheid is. Een veranderadviseur of verandermanager doet dat niet alleen. Hij/zij doet dat samen met de betrokken bestuurders, managers en medewerkers. Sterker nog, vooral zij moeten werken in die vier richtingen. De verandermanager is degene die de goede voorwaarden daarvoor helpt creëren. Die zaadjes plant, geesten weet warm te maken. Mensgericht.

Voorbeelden uit de praktijk

Om te laten zien hoe mensgericht veranderen werkt in de praktijk hebben we een aantal voorbeelden verzameld, van onszelf en van anderen. Je kunt deze vinden in de Kennisbank.