fbpx

Mensgericht veranderen

Veranderen is mensenwerk. De aanleiding tot verandering mag dan vooral te maken hebben met de organisatie, maar voor de uitvoering zijn mensen van cruciaal belang. Medewerkers en leidinggevenden, werkvloer en management. Al die mensen hebben verschillende visies, meningen en ideeën. In onze ervaring worden veranderprocessen veel succesvoller wanneer die meningen en visies geïnventariseerd en serieus genomen worden. Dan ontstaat er de positieve dynamiek die het vliegwiel vormt van verandering. Dat noemen wij mensgericht veranderen. In succesvolle verandertrajecten is deze mensgerichte aanpak steevast herkenbaar. Internationaal bekende methodes als Lean Management, Appreciate Inquiry, Theory U en ADKAR zijn er volledig op gebaseerd.

Mensgericht verandermanagement gaat, in tegenstelling tot traditioneel verandermanagement, veel dieper in op de betrokkenen en hun visies. Er is daarom in de opleidingen veel aandacht voor (sociale) psychologie en gedrag. Maar ook voor het contact leggen met allerlei betrokkenen, het zich verdiepen in verschillende manieren van denken en kijken, en het organiseren van een dialoog. Je gaat ervaren dat de verschillende visies en manieren van denken een bron zijn van creatieve ideeën en oplossingen.

Mensgericht werken is maatwerk leveren. Geen mens is namelijk gelijk. We leren jou heel concreet de verscheidenheid en eigenheid per individu in te zien, hiermee om te gaan en het in te zetten als hefboom van verandering. Dat vraagt om kennis van het gedrag van mensen en de onderstroom in een organisatie. Maar dit vraagt ook de vaardigheid om constructief te zoeken naar win-win situaties, mensen te motiveren en nieuw gedrag te stimuleren. Je doel is dynamiek, positieve energie en enthousiasme te creëren. Zo komen mensen in beweging.

Mensgericht verandermanagement vraagt ook om zelfinzicht. In je eigen sterke en minder sterke kanten, je eigen manier van denken en handelen. Dat zelfinzicht helpt je een eigen stijl te ontwikkelen. Werken vanuit je natuurlijke stijl betekent werken vanuit je hart. En dat blijft niet onopgemerkt. Het geeft anderen vertrouwen, wat van grote meerwaarde is als je je wilt verbinden met mensen in tijden van verandering.