Opleiding verandermanager

Wil jij je ontwikkelen tot een deskundig en vaardig verandermanager? In staat zijn veranderprocessen op de werkvloer efficiënt en zonder problemen te laten verlopen? Na onze opleiding heb jij gedegen kennis van veranderprocessen, ben je thuis in de nationale en internationale theorie en modellen, maar ben je bovenal gepokt en gemazeld in de praktijk. Heb je geleerd om mensen mee te krijgen, om oplossingen te vinden voor lastige situaties en om je organisatie een stap verder te brengen.

Onze opleiding tot verandermanager duurt zes maanden. De nadruk ligt daarbij op het leren in de praktijk, jouw eigen werkomgeving. Elke maand verdiep je je in een ander aspect. Begeleid door onze deskundige opleiders, die dankzij hun jarenlange ervaring als verandermanager in de praktijk precies weten waar zij het over hebben. Elke maand heb je een andere begeleider, zodat je ook kunt profiteren van hun verschillen in ervaring, stijl en aanpak. In totaal zijn er negen contactdagen op een centrale locatie. Daarnaast staan de begeleiders ook continu on-line voor je klaar.

Vaardig worden in mensgericht veranderen

In onze opleiding tot verandermanager leggen we veel nadruk op de mensgerichte benadering van organisatieverandering. Veranderen is mensenwerk vinden wij en daar krijg je dan ook veel handvatten voor aangereikt. Je leert om tijdens een veranderproces vooral te focussen op het creëren van de juiste omstandigheden voor verandering: duidelijkheid, vertrouwen, positiviteit en flexibiliteit. Wij hebben zelf ervaren, dat die omstandigheden cruciaal zijn in veranderprocessen. Ze zorgen ervoor, dat mensen zich gehoord voelen en begrip hebben voor de gewenste veranderingen, ook al zijn ze er zelf niet blij mee. Die mensgerichte benadering vraagt van verandermanagers dat ze over vaardigheden beschikken om zich met mensen te verbinden. Vandaar dat onze opleidingen veel aandacht geven aan het versterken van zulke vaardigheden. Zoals actief luisteren, omgaan met gevoelens, vertrouwen winnen, observeren, spiegelen. Uiteraard versterken we ook je inzicht en kennis, maar in onze ogen is een verandermanager vooral een vaardig ambachtsman, die zijn kennis en inzicht kan toepassen in de weerbarstige praktijk. Zo leiden we jou dus ook op!

Jij staat centraal, je opleiders staan om je heen

In onze opleidingen sta jij centraal, met jouw achtergrond, jouw wensen en jouw mogelijkheden. De opleiding bestaat dan ook niet uit een standaard programma, maar veel meer uit een waaier van opties, die we je aanbieden. Jij kiest daaruit wat het beste bij jouw wensen aansluit. Om dat mogelijk te maken werken we met kleine groepen. Overigens worden de andere cursisten, net als jij mid-career professionals, wel actief betrokken bij jouw vragen en jij bij de hunne.  Je wordt tijdens de opleiding begeleid door 6 ervaren verandermanagers uit de praktijk, die over goede didactische kwaliteiten beschikken. We hebben bewust gekozen om je met meerdere opleiders kennis te laten maken. Daardoor kom je in aanraking met verschillende werkstijlen, perspectieven en aanpakken. En dat helpt jou weer om een eigen aanpak te ontwikkelen. De opleiders coachen je tijdens je opleiding, via mail, telefoon of skype.

Programma

Als je deze opleiding combineert met je gewone werk, in je gewone rol, moet je erop rekenen dat je ongeveer een dag per week vanuit de rol van verandermanager aan de slag gaat in je organisatie. Daarnaast zal je er behoefte aan hebben om theorie en modellen te bestuderen en je oefeningen voor te bereiden.

In de eerste maand ligt de nadruk op het analyseren en concretiseren van de veranderopgave. Je leert om de organisatiebehoeften duidelijk te formuleren, daaruit concrete verbeterdoelen af te leiden en deze concreet te maken per organisatieonderdeel. Je legt contact met het senior management, verdiept je in hun wensen en zet je in om een brug te slaan tussen de strategische organisatiedoelen en de praktische veranderopgaven op afdelingsniveau. Je leert de veranderopgave vanuit diverse perspectieven en belangen te bekijken. Meer details over analyseren en concretiseren.

In de tweede maand staat het meenemen van mensen centraal. Hoe krijg je collega's, managers of andere betrokkenen mee in een veranderproces, ook als zij daar sceptisch tegenover staan? Je leert verschillende denkstijlen te hanteren, vertrouwensbanden te smeden en out-of-the-box te denken. Je leert om werkvormen toe te passen die mensen in beweging brengt. Meer details over mensen meenemen.

De derde maand draait om communiceren en inspireren. Hoe kan je effectief communiceren, in verschillende situaties? Je leert actief te luisteren en om te gaan met gevoelens en emoties. Ook verdiep je je in de kunst van het inspireren en het creëren van de omstandigheden die daar aan bijdragen. Meer details over communiceren en inspireren.

De vierde maand draait om experimenteren en leren. Je verdiept je in het opzetten van goede experimenten en pilots en vooral in het leren van die pilots, want dat is een aspect dat in veel organisaties te weinig aandacht krijgt. Je schenkt aandacht aan het integreren van leerervaringen in jouw organisatie. Ook onderneem je acties, waar nodig, om het reflecteren en leren in je eigen organisatie te versterken. Meer details over experimenteren en leren.

De vijfde maand wordt besteed aan waarderen, delegeren en faciliteren. Je leert hoe je de kwaliteiten van jouw team, je organisatie en de huidige werkwijzes in beeld brengt en hoe je deze vanuit positieve ervaringen kunt versterken. Je verdiept je in Appreciate Inquiry oftewel waarderend veranderen en leert de daarbij gebruikte methoden en technieken, als alternatief voor het probleem-gestuurd veranderen. Daarnaast ondersteun je de dialoog met het management over het loslaten en oppakken van verantwoordelijkheden tussen medewerkers en managers. En je helpt om concrete suggesties uit te werken. Meer details over waarderen en faciliteren.

De laatste maand is gewijd aan een verdieping van je kwaliteiten als leidinggevende en organisator. Bekeken vanuit de organisatie en vanuit je eigen persoonlijkheid.  Je verdiept je in teamdynamiek en leiderschapsstijlen en evalueert de geldende gebruiken in je organisatie. Je verdiept je in je eigen leiderschapsstijl en de effectiviteit daarvan in verschillende situaties. Tenslotte ga je na hoe je, gezien je eigen stijl en de kenmerken van je organisatie, zaken anders zou kunnen organiseren om veranderprocessen te vergemakkelijken. Meer details over leiding geven en organiseren.

Opgeleid worden door te oefenen

Wij leiden je al-doende op. Dus fungeer je direct als verandermanager, vanaf het begin. Je begeleidt een nieuw of lopend veranderproces in jouw eigen werkomgeving. Dat doe je door elke maand op een nieuw aspect te focussen. Elke maand begin je met een contactdag op een centrale locatie. Hierin ga je oefenen met een aantal vaardigheden, die je later die maand zult toepassen in je eigen werkomgeving. Je krijgt die dag drie of vier oefeningen, die je vervolgens steeds gedurende een week in je eigen werksituatie gaat toepassen. Met die toepassing start je meteen na de oefendag. Aan het eind van de maand kom je met je medecursisten weer bij elkaar, gedurende een dagdeel, om de laatste vragen te stellen en je ervaringen met elkaar te delen. Dit herhaalt zich elke maand: één dag samenkomen om te oefenen, daarna het geleerde toepassen in je eigen werkomgeving en aan het eind een halve dag ervaringen uitwisselen.  Als je je nieuw verworven vaardigheden toepast in je organisatie zie je dingen gebeuren. Sommige dingen verwachtte je en andere zag je niet aankomen. Je leert van deze ervaringen, door erover na te denken, erop door te vragen, anderen te raadplegen. Dit herhaalt zich elke maand. Dat is het leerproces dat je doorloopt in deze opleiding.

Resultaat

De opleiding is intensief, dat is onvermijdelijk als je een vaardig verandermanager wilt worden. Maar de opleiding schept ook veel voldoening: elke week zet je weer een nieuwe stap in je groeiproces. Elke week leer je bij. Niet alleen over veranderen of over je organisatie. Ook over jezelf, over je collega's, je managers. Je gaat dingen zien, die je niet eerder opvielen, je gaat zaken doorhebben waar je eerder geen oog voor had. Aan het eind van de opleiding ben je een ander mens!  Je bent

  • een effectieve verandermanager. Die mensen in beweging krijgt. Die in kan spelen op de cultuur van de organisatie en het senior management. Een passend plan van aanpak voor een veranderproces kan ontwikkelen. En daar flexibel van af kan wijken.
  • een waardig gesprekspartner van je senior management en bestuurders. Die mee kan praten over gewenst gedrag, werkwijzen en managementstijl. Die de vaardigheden beheerst om daar ook op te sturen. Die zaken vanuit verschillend perspectief kan belichten. Die signalen uit de organisatie kan opvangen en tot nieuwe initiatieven kan omvormen.  Die een innovatieve toekomst kan schetsen.
  • een effectieve bruggenbouwer. Die verschillende mensen, verschillende belangen, verschillende meningen kan verbinden. Die bruggen bouwt tussen nu en straks, tussen traditie en vernieuwing, tussen binnen en buiten. Die naar anderen kan luisteren, hen kan begrijpen, hun vertrouwen kan winnen, hun gesprekspartner kan worden.
  • iemand, die anderen inspireert. Die duidelijkheid en een luisterend oor biedt. En ook anderen in je organisatie daartoe kan bewegen. Die binnen de organisatie positieve energie, enthousiasme en interesse kan creëren. Die anderen kan steunen, adviseren en stimuleren.

Aan het eind van je opleiding ontvang je van ons het certificaat 'Verandermanager' - een titel die je dan met recht mag voeren!

Praktisch

Een maand voor het begin van de opleiding doe je een digitale intake. Twee weken voor de start van de opleiding ontvang je het programma, de resultaten van je intake en de deelnemerslijst. Ook hoor je dan welke zaken je moet regelen op je werk, zodat je opleiding soepel verloopt.

 

Groepsgrootte maximaal 10
Deelnemers profit en non-profit (gemengd)
Duur 9 dagen, over een periode van 6 maanden
Startdata 30 augustus 2019, 21 februari 2020
Locaties Amsterdam, Amersfoort, Rotterdam, Assen, Eindhoven, Apeldoorn
Kosten €  3.600,= p.p. excl. BTW
Studielast  7 ECTS