Opleiding veranderadviseur

Opleiding veranderadviseur

Met onze opleiding veranderadviseur ontwikkel jij je in vier maanden tijd tot een organisatieadviseur gespecialiseerd in verandering en veranderingsprocessen op de werkvloer. Dankzij de begeleiding van onze deskundige trainers kan jij straks je collega's en managers adviseren over de manieren om een veranderproces efficiënt en probleemloos te laten verlopen. Je schept duidelijkheid (over organisatiedoelen en ieders bijdrage daaraan), je mobiliseert enthousiasme (de motor van verandering), je zorgt dat managers en medewerkers samenwerken (in het herverdelen van verantwoordelijkheden) en draagt zorg voor een goede integratie (van nieuwe initiatieven in de bestaande organisatie).

Mensgericht en indirect veranderen

In onze opleiding tot veranderadviseur leggen we veel nadruk op de mensgerichte benadering van organisatieverandering. Veranderen is mensenwerk en daar krijg je dan ook veel handvatten voor aangereikt. Ook baseren we ons programma op het ‘indirect veranderen’. Die benadering gaat ervan uit, dat je je tijdens een veranderproces niet zozeer richt op de verandering zelf, maar veel meer op het creëren van de juiste randvoorwaarden en omstandigheden: het scheppen van duidelijkheid, genereren van enthousiasme, stimuleren van samenwerking en zorgen voor een goede integratie van nieuwe en oude werkwijzes. Vanuit je ervaringen in de praktijk verdiep je je in de theorie.

Toepassen in de praktijk

Wij zijn ervan overtuigd dat jij in de praktijk het meeste leert en laten je daarom niet in een klaslokaal zitten om de theorie te begrijpen. In plaats daarvan ga je zelf aan de slag, met een lopend of nog op te starten verandertraject in jouw eigen werkomgeving. Je leert de juiste randvoorwaarden te creëren voor de verandering en vanuit de ervaringen in de praktijk verdiep je je in de theorie. Natuurlijk word je daarbij begeleid door onze ervaren praktijkopleiders.

Kleine groep

Je volgt de opleiding samen met een kleine groep medecursisten, net als jij mid-career professionals. De opleiding wordt gegeven door 4 ervaren verandermanagers uit de praktijk, die over goede didactische kwaliteiten beschikken. Daardoor kom je in aanraking met verschillende werkstijlen, perspectieven en aanpakken, wat jou in staat stelt je eigen aanpak kritisch te evalueren. Voor een nadere uitleg over onze opleidingsaanpak, klik hier.

Programma

De opleiding duurt vier maanden. Elke maand verdiep je je in een ander aspect van organisatieverandering en bekwaam je je in één van de vier richtingen van indirect veranderen.

Het accent tijdens de opleiding ligt op het oefenen met vaardigheden. Al doende verbreed je je kennis en verdiep je je inzichten. Elke week ga je aan de slag met een nieuwe vaardigheid. Aan het eind van elke maand combineer je meerdere vaardigheden.

In de eerste maand ligt de nadruk op het analyseren en concretiseren van de veranderopgave. Je leert om de organisatiebehoeften duidelijk te formuleren, daaruit concrete verbeterdoelen af te leiden en deze concreet te maken per organisatieonderdeel. Je legt contact met het senior management, verdiept je in hun wensen en zet je in om een brug te slaan tussen de strategische organisatiedoelen en de praktische veranderopgaven op afdelingsniveau.

In de tweede maand staat het meenemen van mensen centraal. Hoe krijg je collega's, managers of andere betrokkenen mee in een veranderproces, ook als zij daar sceptisch tegenover staan? Je leert verschillende denkstijlen te hanteren en situaties vanuit diverse perspectieven en belangen te bekijken, leert vertrouwensbanden te smeden en maakt kennis met werkvormen die mensen in beweging brengt.

De derde maand draait om communiceren en inspireren. Hoe kan je effectief communiceren, in verschillende situaties? Je leert actief te luisteren en om te gaan met gevoelens en emoties. Ook verdiep je je in de kunst van het inspireren en het creëren van de omstandigheden die daar aan bijdragen.

De laatste maand draait om experimenteren en leren. Je verdiept je in het opzetten van goede experimenten en pilots en vooral in het leren van die pilots, want dat is een aspect dat in veel organisaties te weinig aandacht krijgt. Je schenkt aandacht aan het integreren van leerervaringen in jouw organisatie. Ook onderneem je acties, waar nodig, om het reflecteren en leren in je eigen organisatie te versterken.

Praktisch

Een maand voor het begin van de opleiding doe je een digitale intake. Twee weken voor de start van de opleiding ontvang je het programma, de resultaten van je intake en de deelnemerslijst. Ook hoor je dan welke zaken je moet regelen op je werk, zodat je training goed verloopt.

De opleiding start met een bijeenkomst van een dag. Hierin ga je oefenen met de vaardigheden, die je later die maand zult toepassen in je eigen werkomgeving. Je krijgt die dag drie of vier oefeningen, die je vervolgens steeds gedurende een week in je eigen werksituatie gaat toepassen. Met die toepassing start je meteen na de oefendag. Aan het eind van de maand kom je met je medecursisten weer bij elkaar, gedurende een dagdeel, om de laatste vragen te stellen en je ervaringen met elkaar te delen.

Dit ritme herhaalt zich elke maand: één dag samenkomen om te oefenen, daarna het geleerde toepassen in je eigen werkomgeving en aan het eind een halve dag ervaringen uitwisselen. Tijdens het laatste dagdeel kijk je ook terug op je leerproces. Ter afsluiting ontvang je het certificaat 'Veranderadviseur'.

 

Groepsgrootte maximaal 10
Deelnemers profit en non-profit (gemengd)
Duur 6 dagen, over een periode van 4 maanden
Startdata 8 november 2019, 21 februari 2020
Locaties Amsterdam, Amersfoort, Rotterdam, Assen, Eindhoven, Apeldoorn
Kosten €  2.500,= p.p. excl. BTW
Studielast  4 ECTS