Opleidingen, trainingen en workshops

Opleidingen in verandermanagement

Grondige, praktische, persoonlijke opleidingen, waarmee je jezelf tot een kundig veranderaar ontwikkelt

Basisopleiding verandermanagement

Een heldere introductie, in 6 dagdelen over 6 weken, in het vak verandermanagement, gericht zowel op de theorie als op de toepassing

Opleiding veranderadviseur

In 4 maanden jezelf tot een vaardige en effectieve veranderaar ontwikkelen

Opleiding verandermanager

In 6 maanden een allround verandermanager worden, die anderen stimuleert en een klankbord is voor het management

Trainingen in verandervaardigheden

Korte, praktische trainingen, waarmee je je vaardigheden als veranderaar opfrist, verbreedt en verdiept

Analyseren en concretiseren

Duidelijkheid scheppen over organisatiebehoeften, ieders bijdrage daarin en de rol van het management

Communiceren en inspireren

Effectieve communicatie opzetten, ingaan op reacties, mensen zich gehoord laten voelen

Mensen meenemen

Mensen meekrijgen, ook bij impopulaire veranderingen, door actief te luisteren, te werken aan vertrouwen en mensen zich gehoord te laten voelen

Leiding geven aan verandering

De juiste organisatie neerzetten, een passende strategie kiezen, stimulerend leiderschap tonen, reflecteren op resultaten

Experimenteren en leren

Veranderingen doorvoeren als pilots. Aandacht voor de opzet, een effectieve sturing en voor het evalueren en leren van resultaten

Waarderen en faciliteren

Werken vanuit de kracht van mensen en teams, gezamenlijke ambities ontdekken en realiseren, energie en enthousiasme genereren

Workshops omgaan met verandering

Korte bijeenkomsten om knelpunten rond verandering, bij jezelf of bij je team, aan te pakken zodat het knelpunt verdwijnt

Omgaan met verandering

Workshops voor professionals of (HR)managers om meer greep krijgen op het veranderproces en onrust weg te kunnen nemen

Effectieve veranderteams

Een goed team samenstellen, ruimte krijgen, omgaan met weerstand

Een top team worden

De samenwerking binnen of tussen teams verbeteren, inclusief effectieve sturing