fbpx

Veranderstrategie

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-image91904958

Welke veranderstrategie kies je?

Om veranderingen in organisaties tot stand te brengen kan je verschillende routes volgen. Er zijn meer wegen naar Rome!
Wij onderscheiden twee verschillende veranderstrategieën (mensgericht en maatregelgericht) en vijf verschillende veranderaanpakken: planmatig (blauw), onderhandelend (geel), lerend (groen), stimulerend (rood) en ontdekkend (wit) *
Gecombineerd levert dat 10 verschillende routes naar veranderen op.

Mensgericht veranderen

Een mensgerichte veranderstrategie kenmerkt zich doordat het management de mensen, die bij de verandering betrokken zijn, mede-invloed geeft op het veranderproces en de veranderingen. Het management verzamelt de meningen en suggesties van de betrokkenen, neemt die serieus en combineert die met zijn eigen ideeën en suggesties.
Het management doet dit vanuit de overtuiging, dat ook managers niet de hele organisatie kennen. Niet ‘het hele plaatje’ kunnen overzien. En dus de betrokkenen nodig heeft om de juiste maatregelen te kunnen nemen.
Het management kiest voor een mensgerichte benadering als het ervan overtuigd is, dat betrokkenen in staat zijn om zelf mee te denken over het veranderproces. Dat ze in staat zijn om goede ideeën te bedenken. Dat het veranderproces creatiever en dus beter wordt als betrokkenen mede-invloed krijgen op de beslissingen.

Een mensgerichte veranderstrategie levert veel positieve energie op in de organisatie. Altijd! Kijk maar naar deze praktijkvoorbeelden.

Maatregelgericht veranderen

Een maatregelgerichte veranderstrategie kenmerkt zich doordat het management focust op de maatregelen, die volgens hen nodig zijn om de gewenste verandering te realiseren.
In deze strategie gaat het management ervan uit, dat zij als enige voldoende inzicht heeft in de organisatie om de gewenste veranderingen te formuleren en de maatregelen te kiezen die daarvoor nodig zijn. Het management beschouwt de betrokkenen als degenen, die de door hen gekozen maatregelen moeten uitvoeren. In een maatregelgerichte veranderstrategie krijgt het veranderproces de meeste aandacht (via welke stappen en maatregelen te gaan van de huidige situatie naar de toekomstige situatie, van A naar B of van IST naar SOLL). Mensen worden dan (bewust of onbewust) slechts gezien als instrumenten om de maatregelen uit te voeren.

 

In de praktijk wordt vaak voor een maatregelgerichte veranderstrategie gekozen en zelden voor een mensgerichte.  Ook al is een mensgerichte strategie aantoonbaar veel succesvoller en creatiever.

 

* De indeling van veranderaanpakken met behulp van kleuren komt uit Leren Veranderen, de Caluwe en Vermaak, 2019