fbpx

Mutual Gains methode

De Mutual Gains methode (vaak afgekort als MGA - Mutual Gains Approach) is een methode om te onderhandelen.

De methode is ontwikkeld en vormgegeven binnen het Program On Negotiation van Harvard, MIT en Tufts University. Het staat ook wel bekend als de  "principiële onderhandelingsmethode' of  simpelweg als de "Harvard onderhandelings methode'. 

 

MGA heeft tot doel om  zoveel mogelijk belanghebbenden te betrekken bij onderhandelingen over bepaalde besluiten en aan hun belangen tegemoet te komen bij het vormgeven van oplossingen.

In plaats van de energie te steken in het bij elkaar brengen van niet te verzoenen standpunten, gaat MGA uit van het creëren van begrip voor elkaars belangen.

Doordat iedereen voordeel heeft bij deze benadering wordt vaak de term "win-win" gebruikt. Met deze aanpak is het mogelijk om samen gezamenlijk betere ideeën en oplossingen uit te werken die vooral ook op de langer termijn stand houden.

In MGA staat het begrip consensus centraal. Dit staat niet voor een compromis en al evenmin is het synoniem voor unanimiteit. Het is het gezamenlijke zoekproces en de gezamenlijke vaststelling van duurzame oplossingen. De partijen ondersteunen de oplossingen omdat deze een meerwaarde hebben voor hun eigen belang.

MGA is een onderhandelingsbenadering die aan de hand van slim in te zetten afspraken en methoden ruimte biedt voor een effectieve en doelgerichte besluitvorming.

De hoofdelementen van de Mutual Gains Approach zijn:

  • Goede voorbereiding van de opgave;
  • Richt u op belangen niet op standpunten;
  • Bedenk mogelijkheden voor wederzijds voordeel;
  • Stel gezamenlijk objectieve criteria op;
  • Stimuleer gezamenlijk onderzoek (joint fact finding);

 

De Harvard methode heeft 4 spelregels:

• Over mensen: scheid de mensen van het probleem;
• Over belangen: concentreer je op belangen, niet op posities;
• Over keuzes: creëer allerlei mogelijkheden voordat je een besluit neemt;
• Over Criteria: sta erop dat het resultaat gebaseerd is op een objectieve norm.