fbpx

Lean

Onophoudelijk streven naar een optimale flow in een voortbrengingsketen en maximale waardetoevoeging voor de klant, waaraan iedereen in de organisatie bijdraagt! Dit is de grondgedachte van Lean manufacturing oftewel slanke (voorraad-arme) productie.

Een andere definitie van Lean is: het Systematisch ontwikkelen van mensen en continu verbeteren van processen om waarde en voorspoed te brengen met de minst mogelijke inzet van middelen. 

De term Lean werd door Jim Womack en Dan Jones gelanceerd eind jaren tachtig als naam voor hun managementtheorie, gebaseerd op het Toyota Business Systeem. Lean als business systeem begint met het begrijpen van het hogere doel van een organisatie (Purpose), het ontwerpen en managen van efficiënte processen (Process) en het ontwikkelen van mensen (People).

De door Womack & Jones ontwikkelde managementtheorie draait rond vijf principes die ze hebben beschreven in het boek Lean Thinking:

Onderliggende principes zijn: Respect for people, Fit for purpose, Customer first, Gemba/Genchi Genbutsu (fact based, work floor orientation), Kaizen/Continuous Improvement, PDCA, Go See – Ask Why – Show Respect.

Meld je aan voor een opleiding!