fbpx

Kotter's 8 stappen

Kotter’s 8 stappen methode wordt vaak verkeerd gebruikt (en ook niet volledig weergeven).

De 8 stappen zijn geen chronologische stappen in een verandertraject. Het zijn randvoorwaarden die nodig zijn om een verandertraject tot een succes te maken. Het zijn eerder waarschuwingen dan acties.

 

De (volledige) stappen zijn:

1.Urgentiebesef vestigen (in plaats van zelfgenoegzaam zijn).

2.Een leidende coalitie vormen   (ipv een projectteam samenstellen)

3.Een visie en strategie ontwikkelen   (ipv meteen snelle actie ondernemen)

4.De veranderingsvisie communiceren   (ipv de verandering meedelen)

5.Draagvlak voor verandering creëren   (ipv de verandering van boven af opleggen)

6.Korte termijnsuccessen genereren   (ipv teveel willen)

7.Tempo hoog houden   (ipv terugleunen)

8.Nieuwe benaderingen verankeren   (ipv te snel tevreden zijn)

 

Gebruik de stappen van Kotter dus op de goede manier: als een checklist, die altijd nuttig is. En kies een echte verandermethode voor je veranderproces!

 

Er zijn verschillende varianten ontwikkeld in Amerika op basis van Kotter's 8 stappen. Voorbeelden zijn AIM (Accelerating Implementation Methodology), CAP (Change Accelarion Process), de Change Leader's Roadmap, en het Change Process van Beckhard & Harris.