fbpx

Veranderaanpak

Een veranderaanpak beschrijft een samenhangende set van stappen, technieken en maatregelen om veranderingen in organisaties door te voeren. Een synoniem voor veranderaanpak is veranderstrategie.

Een initiatiefnemer van organisatieverandering kiest, al of niet bewust, een veranderaanpak.

Voorbeelden van verandermethodes zijn Lean, Theory U, Waarderend veranderen.

Je kunt verandermethodes op verschillende manieren groeperen. Hieronder hebben we de 5 verschillende strategieën/kleuren van de Caluwe en Vermaak gebruikt.

Planmatig (blauw)
Six Sigma
Kotter
Onderhandelend (geel)
Mutual Gains
Experimenterend (groen)
Lean
Agile
Ontdekkend (wit)
Waarderend veranderen