fbpx

Veranderaanpak

shutterstock_274840136

Een veranderaanpak beschrijft een visie op veranderen en de methoden en technieken die bij die visie gebruikt worden.

Veel veranderingen worden doorgevoerd zonder dat sprake is van een specifieke veranderaanpak. In plaats daarvan wordt een meer instrumentele benadering gekozen, een veranderstrategie. Een veranderstrategie beschrijft de methode, die gekozen wordt voor het introduceren van een verandering. Zie de pagina veranderstrategie.

Er zijn ook veel methoden en technieken ontwikkeld zonder dat deze gekoppeld zijn aan een veranderaanpak. Bijvoorbeeld het kleurendenken van de Caluwe en Vermaak, het innovatiemodel van Rogers, de verandermatrix van Camp, het transitiemodel van Bridges, Agile werkwijzen. Deze methoden en technieken worden naar eigen inzicht van een verandermanager ingezet zonder dat zij daarbij een specifieke veranderaanpak volgen.

Veranderaanpakken kunnen op verschillende manieren worden onderverdeeld. Wij hanteren hier een indeling naar 'mensgericht' en 'organisatiegericht' en onderscheiden ook mixvormen. Een organisatiegerichte aanpak is een aanpak, waarbij de acties (interventies) vooral gericht zijn op het realiseren van een organisatiedoel. Mensen worden hierbij gezien als potentiële tegenstrevers. Mensen worden dan benaderd met als doel om hun weerstand weg te nemen en het organisatiedoel te accepteren. Een mensgerichte aanpak is een aanpak die de betrokken mensen en hun reacties centraal stelt. Acties zijn vooral gericht op het (her)winnen van vertrouwen en het aandacht besteden aan hun zorgen. Een mixvorm is een menging van beide aanpakken, waarbij mensen veel ruimte krijgen om mee te denken (bottom-up benadering), maar uitsluitend als middel om het organisatiedoel te realiseren.