fbpx

Organisatiekunde

Organisatiekunde is het vakgebied dat beschrijft hoe organisaties zijn opgebouwd. Dat wordt hier gedaan aan de hand van vier organisatiekenmerken: strategie, structuur, cultuur en werkwijze. Bij goed functionerende organisaties zijn deze vier aspecten met elkaar in balans. Dat wil zeggen dat elk aspect bijdraagt aan het goed functioneren van de andere aspecten en daarmee van de hele organisatie.

Communicatie

Communicatie is essentieel voor het succesvol doorvoeren van veranderingen. Daarom gaan we hier nader in op dit vakgebied. Communicatie gaat over het verzenden en ontvangen van boodschappen, tussen individuen en tussen groepen. Het omvat vaardigheden als luisteren, doorvragen, waarnemen en beantwoorden.

Verandermanagement

Verandermanagement is het vakgebied, dat mensen  stimuleert tot en begeleidt bij het doorvoeren van veranderingen. Het focust dus op het meenemen van mensen en op het veranderen van gedrag.