fbpx

Introductie verandermanagement

Belangrijke begrippen:

Veranderproces: de periode, waarin veranderingen worden doorgevoerd. Het veranderproces bestaat uit een aantal fases en stappen. 

Veranderaanpak: een zelf, maar meestal elders ontwikkelde manier om een veranderproces aan te pakken. Een veranderaanpak bestaat uit een eigen visie op veranderen en uit specifieke methodes en technieken. Bekende veranderaanpakken zijn bijvoorbeeld Lean, Theory U, systemisch verandermanagement.

Veranderstrategie: de manier, waarop de initiatiefnemers van een verandering de mensen betrekken, die de gevolgen van de veranderingen ervaren. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: een machtsdwang-strategie of een interactieve strategie.

Verandermodel: een weergave

Veranderinterventie: de acties, die de initiatiefnemers nemen om veranderingen te laten plaatsvinden

Verandervaardigheden: de vaardigheden die nodig of nuttig zijn om een veranderproces succesvol te maken

 

 

Het veranderproces omvat een vijftal stappen:

a. vaststellen welke verbetering in de organisatie nodig is
b. vaststellen wat dan de gewenste situatie is voor alle betrokken onderdelen van de organisatie
c. vaststellen welke veranderingen nodig zijn om die gewenste situatie te bereiken
d. vaststellen welke acties nodig zijn om ervoor te zorgen, dat die gewenste veranderingen ook daadwerkelijk plaatsvinden
e. vaststellen of de beoogde veranderingen plaatsvinden en zo niet, vaststellen welke aanpassingen nodig zijn

Deze stappen doorloop je vaak meerdere keren totdat de gewenste situatie bereikt is. De gewenste situatie kan zich ondertussen ook al hebben gewijzigd.