fbpx

Verandermanagement

Uitleg

Verandermanagement is het vakgebied dat zich bezighoudt met het helpen realiseren van gewenste verbeteringen in een organisatie.

NB. Het toetsen van de beslissingen van het lijnmanagement (of de gekozen veranderingen inderdaad tot het gewenste doel zullen leiden, en of de juiste aanpak wordt gehanteerd om die veranderingen door te voeren) beschouwen wij als onderdeel van veranderkunde. Veranderkunde is, in onze ogen, dus een breder vakgebied en bevat organisatiekunde, communicatiekunde, gedragskunde, zelfreflectie en verandermanagement. 

Verandermanagement gaat dus vooral om actie, om het toepassen van maatregelen (interventies in jargon). Met als doel om de gewenste veranderingen tot stand te brengen. Voorafgaand aan de actie wordt een plan gemaakt, ook wel plan van aanpak (PvA) genoemd. Dat PvA kan gaan over de maatregelen zelf, maar kan ook gaan om het creëren van omstandigheden die tot maatregelen gaan leiden.Bijvoorbeeld het organiseren van een brainstorm of het opzetten van een experiment.

Dat PvA op zijn beurt is meestal weer het gevolg van een onderzoek of een analyse of van observaties.

In essentie bestaat verandermangement dus uit de volgende keten van werkzaamheden:

onderzoek/analyse/observatie -> plan van aanpak -> maatregel -> begeleiding  -> verandering

De aannames, die gemaakt worden tijdens deze keten van werkzaamheden, blijken in de praktijk niet altijd juist te zijn. Dus dan zijn aanpassingen nodig en begint de keten weer opnieuw. Verandermanagement is dus een cyclisch proces, waarbij slechts langzaam en in kleine stapjes voortgang wordt geboekt. Het is niet ongewoon dat zij-stappen nodig zijn of een stapje terug gedaan moet worden.