fbpx

Organisatiekunde

Organisatiekunde is het vakgebied dat de kenmerken van organisaties beschrijft. Voor een veranderadviseur of verandermanager is kennis over de organisatie om twee redenen belangrijk:

  • om te begrijpen wat de organisatie wil bereiken met de gewenste veranderingen.
  • om te begrijpen op welke manier de gewenste veranderingen waarschijnlijk het best gerealiseerd kunnen worden.

Nu is organisatiekunde een breed vakgebied en niet alles is van belang. Wat wel belangrijk is zijn de volgende aspecten:

  • wat is het doel van de veranderingen?
  • wie zijn initiatiefnemers van de verandering, wie krijgen er nog meer mee te maken?
  • welke cultuur of culturen kom je tegen in de organisatie?
  • welke managementstijl en communicatiestijl hanteren de managers waar je mee te maken hebt?
  • welke veranderstrategie en - methode volgt of overweegt de initiatiefnemer?