fbpx

Verandermethode

Een verandermethode beschrijft een samenhangende set van stappen, technieken en maatregelen om veranderingen in organisaties door te voeren. Een initiatiefnemer van organisatieverandering kiest eerst een veranderstrategie en daarna een bijpassende verandermethode.

Voorbeelden van verandermethodes zijn Lean, Theory U, Waarderend veranderen.

Je kunt verandermethodes op verschillende manieren groeperen. Hieronder hebben we de 5 verschillende strategieën/kleuren van de Caluwe en Vermaak gebruikt.

Planmatig (blauw)
Six Sigma
Kotter
Onderhandelend (geel)
Mutual Gains
Experimenterend (groen)
Lean
Agile
Ontdekkend (wit)
Waarderend veranderen

In de literatuur over veranderkunde worden de begrippen veranderstrategie en verandermethode en daarop lijkende begrippen als veranderaanpak, veranderbenadering en verandermodel vaak door elkaar heen gebruikt. Wij maken daar onderscheid tussen.

  • een veranderstrategie (E. strategy) is, net als andere strategieën, een aanpak waarmee iemand zijn einddoel denkt te gaan halen. Een veranderstrategie is dus een route, die volgens de initiatiefnemer het meeste kans biedt om veranderingen in een organisatie te realiseren. Voorbeelden zijn: een ‘planmatige’, een ‘organische’, een ‘lerende’ strategie. Wij beschouwen de begrippen veranderstrategie, veranderaanpak en veranderbenadering (E: approach) als synoniemen.
  • een verandermethode is een (in de literatuur beschreven) set van samenhangende stappen, technieken en maatregelen. Voorbeelden daarvan zijn Lean, Theory U, Waarderend veranderen.
  • een verandermodel is een schematische illustratie van een veranderproces of een onderdeel daarvan. Er zijn vele verandermodellen beschikbaar, over allerlei onderwerpen. Voorbeelden zijn (en dit is een willekeurige greep): het transitiemodel van Bridges, het innovatiemodel van Rogers, het kleurenmodel van de Caluwe en Vermaak, het model veranderstrategieën van Boonstra, de verandermatrix van Camp.